Steun ons en help Nederland vooruit

Hulp aan mensen met schulden

Mensen met schulden dreigen in een neerwaartse spiraal te komen. D66 maakt zich hard voor een intensief hulpverleningstraject vanuit de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018