Steun ons en help Nederland vooruit

Initiatieven van bewoners stimuleren

D66 wil inwoners de ruimte geven om ideeën en creatieve oplossingen om te zetten in daden – niet geleid maar geholpen door de gemeente. De inwoners die onder de noemer Havenlab een plan hebben gemaakt voor de inrichting van het havengebied
vormen een mooi voorbeeld van deze aanpak.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018