Steun ons en help Nederland vooruit

Minimabeleid

Het minimabeleid moet zo ingericht worden dat mensen met een uitkering erop vooruit gaan als ze betaald werk gaan doen. D66 pleit voor hulp aan minder draagkrachtige gezinnen om hun kinderen op schoolreisje, sport of muziekles te laten gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018