Steun ons en help Nederland vooruit

Vestigingsbeleid

Om de leegstand het hoofd te bieden wil D66 het vestigingsbeleid verruimen, eventueel op tijdelijke basis. De winkelgebieden kunnen meer divers worden, met een mix van winkels, horeca en creatieve ondernemingen.

Bedrijvigheid gaat verder dan winkels en horeca. D66 vindt dat de gemeente ook andere bedrijven die zich in Heemstede willen vestigen goed moet faciliteren.

Nieuwe vormen van ondernemerschap brengen nieuwe vormen van werkgelegenheid. Startende ondernemers en ZZP’ers staan voor veel uitdagingen. Het is niet aan de gemeente om deze groepen direct te ondersteunen, maar de gemeente kan ze wel informeren over regelingen en faciliteren bij het netwerken. Als er vraag naar is, kan de gemeente ook de regie nemen bij het opzetten van bedrijfsverzamelgebouwen of soortgelijke locaties.

Laatst gewijzigd op 27 november 2019