Steun ons en help Nederland vooruit

Aandacht voor veiligheid

Preventie van inbraak en diefstal en kijken naar de bereikbaarheid van de politie

Helder financieel beleid

Huidige financiële beleid handhaven

Stevige aanpak verkeersdrukte

Doorgaand verkeer aanpakken

Duurzaamheid is ‘a way of life’

Heemstede in 2040 energieneutraal.

Bestuur dichter bij de inwoners

Andere manier van besluitvorming en inspraak

Heerlijk wonen in Heemstede

Alleen kleinschalige bouwlocaties

Sport en cultuur verbinden

De gemeente moet sport en cultuur voor iedereen mogelijk blijven maken.

Goed en toegankelijk onderwijs

Goed onderwijs en kansen voor alle leerlingen bevorderen

Zorgen voor elkaar is belangrijk

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een levendige economie

Een levendige economie