Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

duurzaamheid als ‘way of life’

Nederland moet volgens het klimaatakkoord van Parijs in 2050 energieneutraal zijn. De afgelopen jaren zijn al veel goede maatregelen genomen, maar er zijn nog flinke stappen nodig. D66 vindt dat het ambitieuzer kan en mikt op een energieneutraal Heemstede in 2040. Dat kan onder andere door woningisolatie, het verbannen van gasaansluitingen in nieuwbouw en beter openbaar vervoer. Ook gaan we voor het verminderen, scheiden en hergebruiken van afval.


Afval moet zoveel mogelijk gescheiden en hergebruikt worden.