Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

goed en toegankelijk onderwijs

Onderwijs heeft voor D66 van oudsher een hoge prioriteit. Onderwijs zorgt voor gelijke kansen en is de motor van duurzame economische groei. De gemeente heeft geen in-vloed op de kwaliteit van het onderwijs maar moet wel zorgen voor goede omstandighe-den zoals de schoolgebouwen en een veilige omgeving. Waar nodig en mogelijk moet de gemeente goed onderwijs en kansen voor alle leerlingen bevorderen.

Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben