Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

goed wonen

We wonen in een aantrekkelijk dorp. Die aantrekkelijkheid heeft een keerzijde: een flinke druk op de woningmarkt. Ook de woningbouwopgave vanuit de provincie is aanzienlijk. Er zijn geen voor de hand liggende bouwlocaties meer, de verkeersdruk is nu al groot en we willen de groene gebieden beschermen. Iedereen moet in Heemstede kunnen wonen: jong en oud, en mensen met een grote of kleine beurs. Daarvoor zijn meer sociale-huurwoningen, woningen voor starters en voor een- en tweepersoonshuishoudens nodig.

Ruimte voor starters, doorstromers en ouderen