Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Helder financieel beleid

Heemstede staat er financieel gezond voor. Er dreigen geen tekorten. D66 onderschrijft het bestaande financiële beleid, waarbij rekening gehouden wordt met verwachte toekomstige uitgaven. Keuzes en prioriteiten moeten jaarlijks tijdens een openbaar debat over de kadernota verantwoord worden.

Geld niet oppotten maar zinvol besteden